Werkwijze

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) heeft mijn praktijk in 2020 gevisiteerd en wederom akkoord bevonden. Meer informatie over de gestelde kwaliteitseisen vindt u hier. Reviews van oud-cliënten kunt u bekijken op de Zorgkaart Nederland.

Lidmaatschappen

  • Lid, erkend supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Gevisiteerd lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
  • Volwaardig lid, leertherapeut en supervisor van de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
  • Erkend supervisor binnen EFT (IsEFT)
  • Lid van de World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling (WAPCEPC)
  • Erkend lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Lid van The International Focusing Institute en Stichting Focusing Nederland

Verwijzing en aanmelding

Na verwijzing door uw huisarts of diens praktijkondersteuner (POH-GGZ) naar mijn praktijk neemt u contact met mij op. Vervolgens kan ik u na een korte telefonische screening zeggen of u in mijn praktijk terecht kunt voor een intake van drie sessies binnen de specialistische GGZ. Het is ook mogelijk dat ik u adviseer om uw hulp elders te zoeken. Dit is afhankelijk van de drukte in mijn praktijk ( zie wachttijden), de aard van de problematiek en ook van het aan mij toegewezen budget door de zorgverzekeraars. Meer informatie hierover kunt u vinden onder kosten.

Intake

Op basis van een mini proces van drie contacten weet u en weet ik of er wederzijds voldoende match is om een verdergaand therapeutisch proces aan te gaan. In dat geval is er na de intake geen sprake van verdere wachttijd.

Schriftelijk behandelplan

Aansluitend aan de intake wordt in een schriftelijk behandelplan vastgelegd hoe uw hulpvraag luidt, wat er aan de hand is, hoe ik de problematiek inschat op dit moment en wat doel van de behandeling zal zijn. Indien u akkoord gaat met dit plan kan de behandeling direct van start gaan. Middels overleg en indien u dat toestaat ook schriftelijke informatievoorziening, houd ik de lijn naar de huisarts en POH zo kort mogelijk.

Behandeling en evaluatie: vinger aan de pols

In mijn praktijk werk ik vanaf de start, tot na het einde van de behandeling (‘follow-up’) met ‘Routine Outcome Measurement’ (ROM). Hierbij vraag ik u evaluatieve vragenlijsten in te vullen via QIT-online (‘Quality Improvement in Therapy’). Deze zullen indien nodig besproken worden tijdens de sessies. Dit zal de therapie ten goede komen. Ik hecht veel waarde aan monitoring als therapeutische methodiek.