Wachttijden

Geverik,  23-08-2023

Aanmeldingswachttijd
3 maanden. 

Ik houd steeds plek open voor leertherapie-cli├źnten of supervisanten

Is er plek en kan ik u een intake bieden dan is er geen  wachttijd na de intake en start de behandeling  aansluitend tenzij anders afgesproken.

Ik verwijs u , indien ik geen plek heb, graag door naar mijn collegae via: vpep.nlnvp.nl, lvvp.info of iseft.org.
Voor relatie en/of gezinstherapie:  eft.nl of nvrg.nl

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer ik u niet kan zien binnen een voor u aanvaardbare wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Meer informatie wordt verstrekt door de NZA.

Omzetplafond

Ook onder het Zorg Prestatie Model, het nieuwe bekostigingssysteem voor de GGZ heb ik contracten met alle verzekeraars afgesloten. Bij VGZ CZ en Zilveren Kruis is er sprake van een omschreven budget ( omzetplafond) dat ik niet kan overschrijden waardoor ik soms mensen moet weigeren.