Wachttijden

Geverik, 17-08-2020

Aanmeldingswachttijd

Helaas heb ik de voordeur  moeten sluiten. De opstopping in de GGZ zorgt ook  in mijn praktijk voor een te grote toestroom,  daar waar ik  juist de intentie heb minder te gaan werken.    

Ik verwijs u graag naar mijn collegae via: vpep.nlnvp.nl, lvvp.info of iseft.org.    

Voor relatie en/of gezinstherapie:  eft.nl of nvrg.nl

Behandelingswachttijd

Momenteel kan ik geen nieuwe mensen aannemen op mijn wachtlijst.

Hierdoor is behandelingswachttijd niet van toepassing. 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer ik u niet kan zien binnen een voor u aanvaardbare wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Meer informatie wordt verstrekt door de NZA.

Omzetplafond 

Ik kan vanaf heden geen nieuwe cliënten aannemen  van  VGZ, aldaar  bereikte ik mijn zorgplafond .  (Mensen die een restitutiepolis afsloten bij VGZ kan ik wel gaan zien)

Er is nog een optie , nl.  dat U aan uw verzekering laat weten dat u graag bij mij in behandeling wilt komen en hen verzoekt om een coulanceregeling te treffen. Kunnen/willen zij dit niet dan kunnen zij helpen een collega te vinden die nog wel budget ter beschikking heeft.

wachttijd voor psychotherapie praktijk janmaat