Wachttijden

Geverik, 30-09-2019

Aanmeldingswachttijd

Helaas heb ik de voordeur  moeten sluiten. De opstopping in de GGZ zorgt ook  in mijn praktijk voor een te grote toestroom,  daar waar ik  juist de intentie heb minder te gaan werken.    Ik verwijs u graag naar mijn collegae op:  www.lvvp.info    of   www.vpep.nl 

Behandelingswachttijd

Als ik de voordeur in 2020  weer kan openen ( mogelijk februari-maart)  dan volgt er dan eerst een intake. Indien we op basis van de ervaringen in die intake besluiten dat psychotherapie bij mij geïndiceerd is, start de behandeling aansluitend.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer ik u niet kan zien binnen een voor u aanvaardbare wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Meer informatie wordt verstrekt door de NZA.

Omzetplafond 

Nu niet van toepassing

 

wachttijd voor psychotherapie praktijk janmaat