Joke Janmaat

Inhoudelijke voorkeur

Na 25 jaar werken in instellingen werk ik nu met veel plezier vrijgevestigd in mijn eigen praktijk. Ik ben een interactioneel en experiëntieel (focusing) werkend psychotherapeut en heb tevens een systemische achtergrond. De laatste jaren heb ik me verder bekwaamd in EFT, ‘emotion focused therapy’ (Greenberg, Elliot, Watson, Johnson, e.a.) en in TIST, ’trauma informed stabilisation treatment’ (Fisher).

EFT

Emotion Focused Therapy (EFT) is een evidence-based therapievorm geworteld in de cliëntgerichte traditie, die cliënten op systematische en flexibele wijze helpt.
EFT kent emotionele schema’s met daarin de componenten context, lichaam, cognitie en gedrag. Centraal staat de gevoelde ervaring (‘felt sense’). Binnen EFT worden emoties gezien als de bron van betekenisgeving en daarmee aanknopingspunt voor therapie.
In dit korte animatiefilmpje wordt het belang van emoties mooi geïllustreerd. Ook het filmpje over de interne criticus is de moeite waard.

Werkervaring

  • 1988 tot 1990: Agnio/basisarts binnen het AZM, PAAZ.
  • 1990 tot 1998: Psychotherapeut i.o. binnen RIAGG Maastricht.
    Voordeurswerk, psychotherapieafdeling, psychosociale zorg, gedetacheerd naar ‘bureau studentenpsycholoog’ aan de Universiteit Maastricht en met plezier actief deelgenomen aan het project Gilliéron.
  • 1998 tot 2008: Psychotherapeut binnen RIAGG Heerlen, later Mondriaan.
    Afdelingen: psychotherapie, systeemtherapie, deeltijd op Welterhof en arbeidsgerelateerd werken (commercieel).
  • 2008 tot heden: Uitsluitend eigen praktijk aan huis in Psychotherapie Praktijk Janmaat.

Opleiding

Na de studie geneeskunde (bul in 1988) heb ik de ommezwaai naar de uitgebreide opleiding tot psychotherapeut (diploma in 1997) gemaakt. Sindsdien heb ik steeds mijn interesses gevolgd en velerlei verdiepingscursussen gedaan.

psychotherapeut Joke Janmaat