Kosten

Basisverzekering en vergoeding

De meeste psychotherapeutische behandelingen zoals aangeboden in mijn praktijk worden momenteel geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Ik heb momenteel contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het eigen risico zoals u dat zelf met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen voor alle zorgconsumptie, wordt aangesproken. Een klein aantal diagnostische classificaties zijn door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit zijn zogeheten Onverzekerde Producten (OVP). De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) heeft een brochure gemaakt waarin dit wordt uitgelegd.

Verwijzing

Voorwaarde voor vergoeding is dat u door uw huisarts of diens praktijkondersteuner (de POH-GGZ) bent doorverwezen naar de specialistische GGZ. De intake van waaruit we kunnen bekijken wat benodigd is wordt dan altijd vergoed. De zorgverzekeraar verplicht mij om hoofdpunten van de diagnostiek door te geven indien we na de intake besluiten door te gaan.

Zorgplafond

Sommige verzekeraars stellen een limiet aan de totale hoeveelheid behandelingen die ik mag uitvoeren voor bij die verzekeraar verzekerde cliënten. Dit wordt ook wel het zorgplafond genoemd. Als dit plafond is bereikt en u verzekerd bent bij deze verzekeraar, kan ik u helaas niet in behandeling nemen. Uw verzekeraar is vervolgens verantwoordelijk voor het vinden van een andere therapeut met de juiste kwalificaties. Hoeveel zorg ik nog mag verlenen per zorgverzekeraar vindt u hier.

OnVerzekerde Producten

Een aantal diagnoses zijn buiten de verzekering geplaatst en worden niet meer vergoed. Dit zijn de zogenaamde OnVerzekerde Producten (OVP). Hieronder vallen op dit moment onder andere de aanpassingsstoornis en de relatietherapie sec. Dergelijke behandelingen dient u zelf te betalen. De kosten zijn 130 euro per klokuur voor individuele therapie en 200 euro voor een koppelcontact van 90 minuten. De rondom-tijd die ik altijd heb, is hierbij inbegrepen.

Zorgprestatie model

In 2022 verandert de bekostiging van geestelijke gezondheidszorg. Op de website van de LVVP en in deze brochure leest u er meer over. 

Coaching en counseling

Contact in het kader van coaching (wanneer er geen aperte psychopathologie is, maar er wel vragen zijn) wordt veelal door uw werkgever vergoed.

Opleiding

De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen 130 euro per klokuur (supervisieovereenkomst).

joke janmaat kosten psychotherapie en coaching