Verwijzingen

Checklist voor verwijzingen

Bij verwijzingen vereist de zorgverzekeraar dat de verwijsbrief van de huisarts aan minimaal de volgende eisen voldoet:
  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ.
Mijn (e-mail)adres en telefoonnummer vindt u onder contact.
Haan