Beroepscode

Vertrouwelijk

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt in de behandelkamer ook daar dient te blijven, vertrouwelijk is. Voorts wordt de vertrouwelijkheid ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

In het kader van de privacywetgeving (AVG) kunt u het privacystatement van Psychotherapie Praktijk Janmaat hier vinden.

Samenwerking met collegae

Mocht er sprake zijn van een indicatie voor medicatie dan verwijs ik hiervoor naar de huisarts, of naar een instelling waar alle disciplines onder een dak vertegenwoordigd zijn. Ook kan ik een consult aanvragen bij een psychiater met wie ik vaker samenwerk.

Voorts neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen met collegae psychotherapeuten alwaar ik indien gewenst uw verhaal geanonimiseerd door zal spreken.

Het kwaliteitsstatuutĀ van mijn psychotherapiepraktijk is getoetst en akkoord bevonden door www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Het ligt ter inzage in mijn praktijk.

Bespreken

Mocht u over iets in de bejegening of de behandeling niet tevreden zijn, dan is het van groot belang dat u dat kenbaar maakt.

Klacht

Mocht u vinden dat ik niet goed omga met uw ontevredenheid, dan kunt u terecht bij de klachtcommissie van de LVVP, die een goede klachtregeling hanteert.

boom in bloei